Střední Komodo

Opusťme jižní skaliska NP Komodo a vydejme se do jeho střední části, která je nejvíce využívána pro komerční účely potápěčskými safari loděmi. Jsou zde po většinu roku klidné podmínky, které nedávají průchod silným větrům od jihu (od června do října) ani od severu (od prosince do března). Velké množství malebných zátok a ostrůvků jsou jako stvořené pro klidnou a nenáročnou dovolenou, kdy člověk potřebuje vysadit a zbytečně se neunavovat. Díky tomu se zde setkáte na některých místech i s jinými loděmi a též potápěči pod hladinou, kteří po většinu ponoru nepřekročí hloubku dvaceti metrů. 

Začněme naše putování Středním Komodem v samotné komodské zátoce, kde je druhá stanice strážců národního parku, stejně jako na Rince. Tohle místo je již značně pročpělé komercí a není zrovna příslibem velkých zážitků. I přes tento fakt je zde možné absolvovat několik treků do vnitrozemí, z nichž nejzajímavější je opět ten nejdelší, kde už mnoho turistů nepotkáte, nebo spíše žádného. Kromě šance na setkání s varany, jeleny a prasaty, je zde zajímavá šance na pozorování ptáků a to především nádherných papoušků kakadu. Mnohem zajímavější je však relax a šnorchlování na pláži Red beach, která si své jméno vysloužila díky narůžovělému písku. Na zdejší korálové zahradě můžete potkat ploskozubce, kranasy, bodloky a mnoho dalších druhů ryb. Lepší volbou pro Red beach je však ponor, který je zde v době přílivu klidný a skutečně nenáročný. Z hloubky asi třiceti metrů vystupuje mezi písčitými svahy skalisko, jehož vrchol končí v hloubce tří metrů. Toto místo je ve vhodnou dobu skutečným magnetem pro ohromné množství ryb a dá se zde absolvovat skutečně zajímavý ponor s minimální náročností. Jsou zde velmi zdařilé i noční ponory. Nesmí však téci silný proud! Komodská zátoka skrývá ještě několik dalších zajímavých míst, jako domorodou vesnici kmene Bajo, ale především další početnou kolonii kaloňů obrovských v mangrovnících.

Severněji od tohoto místa z moře ční tři skaliska, která jsou též potápěčskou lokalitou s názvem Batu Tiga. Tohle místo je bohaté na setkání s většími pelagickými rybami a se štěstím i se žraloky útesovými. Charakter dna je velmi dramatický a rozvrásněný s mnoha převisy, které tvoří úkryty pro ryby během silného proudu. Vydáme-li se dále do průlivu, tak se před námi objeví malá skála s dírou a to je vyhlášený a nádherný Batubolong. Tato lokalita je skutečným klenotem podmořského světa ve své komplexnosti, co se života týče. Podmořské věže, prudký svah, krásná stěna ze severovýchodní strany. Žraloci útesoví, pyskouni obrovští (napoleoni), kranasové obrovští, kranasovci štíhlí, barakudy, kanicové, murény a obrovské karety. Krásný korálový útes, který však již v nejvyšší partii na mělčině doznává silného narušení. 

Opusťme stále ještě kouzelný Batubolong a posuňme se o kousek vedle k dalšímu skalisku Tatawa Kecil. Ze severozápadní strany tohoto ostrova nalezneme nádherné místo, plné hejnových ryb. Často je zde také možné pozorovat žraloky útesové, kanice a karety. V období dešťů zde proplouvají ojediněle i manty. U této lokality jsou důležité podmínky a při silném proudu zde není vhodné se potápět.

O kousek severněji leží kouzelný ostrov Tatawa Besar s velmi zachovalou a rozlehlou korálovou zahradou a do hloubky se zajímavým svahem porostlým houbami. Toto místo je velmi vhodné na setkání s karetami a největšími sépiemi faraonovými. V období dešťů zde též často proplouvají manty. Za silného proudu zde můžete absolvovat zdařilý proudový ponor. Mezi ponory je zde možnost se vylodit na nádherné bílé pláži, či prozkoumat mangrovové porosty v kouzelné zátoce. Musí však být příliv! Než se vydáme k další lokalitě střední části NP Komodo, tak si oddechneme na pohádkovém ostrově s dech beroucími plážemi, na nichž nepotkáte ani živáčka. Korálové zahrady na bílém písku nádherných mělčin, osamělé mangrove, zatravněné kopečky, nad nimiž létají orli bělobřiší. To vše je umocněno božským klidem, který ruší jen šplouchání vlnek na korálovém písku s vyplavenými mušlemi.

Vraťme se však k potápění a pokračujme k rozlehlé mělčině blíže ke Komodu. Toto místo je zvláštní svým charakterem dna, se souvislou korálovou drtí s ojedinělými korálovými ostrůvky. Jednotvárné ploché dno přecházející v pozvolný svah. Celý ponor na Karang Makasaru se pohybujete v hloubce mezi pěti až dvaceti metry, kdy máte po celou dobu šanci na setkání s proplouvajícími, nebo čistícími se mantami. Když je vhodný den a notná dávka štěstí, tak zde na hladině můžete vidět celé procesí mant. Dále se zde zdržují siby skvrnité, velké trnuchy mauricijské, zrnité, či ostnité. Běžně zde narazíte na žraloky útesové a karety obrovské. Na nejjižnější části lokality je v blízkosti malého ostrůvku nádherná korálová zahrada s velkým počtem menších druhů korálových ryb. Často zde narazíte na asi třiceti členné hejno ploskozubců vysokočelých, jak se bezuzdně krmí na korálech a vylučující ze sebe bílý korálový písek. Tahle lokalita má však svůj klenot, jehož nalezení je skutečným štěstím. V mělčinách zde žije několik plachých dugongů!

.

Napište nám

Odesláním formuláře dáváte souhlas s podmínkami.